top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony internetowej: www.aleksandrasienkiewicz.com

 

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.aleksandrasienkiewicz.com (zwaną dalej jako: „Polityka prywatności”) określa warunki korzystania z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.aleksandrasienkiewicz.com

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Aleksandra Sienkiewicz, prowadząca działalność: Trychologia i Kosmetologia Aleksandra Sienkiewicz pod adresem: ul. Droga Dębińska 15/89 61-555 Poznań; e-mail: trychologsienkiewicz@gmail.com, telefon komórkowy: 601787648

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). informuję, iż:

Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na żądanie Użytkownika, np. w celu ustalenia terminu wizyty, udzielenia odpowiedzi na pytania wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.

 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z formularzy obecnych na stronie Administratora.

 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualne obowiązujące przepisy prawa.

 

W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu w dowolnym momencie prawo do odwołania udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania ze strony internetowej www.aleksandrasienkiewicz.com

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umożliwienie Użytkownikom korzystania ze strony internetowej www.aleksandrasienkiewicz.com. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, jak również w szczególnych okolicznościach możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Administrator może zbierać dane osobowe Użytkowników w możliwych celach:

- świadczenie usług kosmetologicznych oraz usług trychologicznych przez Administratora.

 

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę kierować pod adres e-mail: trychologsienkiewicz@gmail.com

bottom of page